ویدیوهای مشابه

17 آزمایش علمی ساده و جذاب

راحت بنشینید و به پشتی تکیه بدهید. در 10 دقیقه آینده آزمایش های علمی جذاب و فوق العاده ای را که با استفاده از واکنش های شیمیایی، خطاهای دید و ... برایتان آماده کرده ایم مشاهده کرده و لذت خواهید برد.

1 year ago فناوری

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up