این ویدیو برای خردسالان مناسب نیست I understand and I am over 18من زیر 18 سال هستم

ویدیوهای مشابه

مزایای یک خواب عمیق برای مغز ( و نحوه استفاده بیشتر از آن)

مزایای یک خواب عمیق برای مغز ( و نحوه استفاده بیشتر از آن)
توسط
Dan Gartenberg

1 سال قبل سخنرانی های تد

    0 نظر و 0 پاسخ
arrow_drop_up